ขอแจ้งหยุดงานตอนสงกราณต์ให้ทราบ

บริษัทoRoจำกัดจะขอหยุดทำงานช่วงวันดังกล่าวต่อไปครับ วันพฤหัสบดีที่13เมษายนพ.ศ.2560ถึงวันอาทิตย์เมษายนพ.ศ.2560 จะเริ่มทำงานประจำตั้งแต่วันจันทร์ที่17เมษายนครับ ขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกจริงฯทุกท่านครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับความร่วมมือครับ

ขอแจ้งหยุดงานช่วงสิ้นปีกับปีมาใหม่

บริษัทoRoจำกัดขอหยุดงานช่วงตอนสิ้นปีกับปีม่ใหม่ดังกล่าวต่อไปครับ วันพฤหัสบดีที่29ะันวาคมพ.ศ.2559ถึงวันอัวคารที่3มกราคมพ.ศ.2560 จะเริ่มทำงานประจำตั้งแต่วันพุธที่4ครับ ขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกจริงฯทุกท่านครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับความร่วมมือครับ