เบียร์สิงหา

เป็นเบียร์แทนไทยที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดจัดทำ

เป็นสปอนเซอร์หลักของลอยกระทงที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ในโลกด้วยและบริษัทเราช่วยส่งเสริมการขายสื่อออนไลน์เป้นหลักตอนเบียร์สิงหาจัดทำกิจกรรมรณรงค์แจ้งให้ทราบอย่างนี้