การดำเนินการโฆษณาเจแปนแอร์ไลน์(JAL)ประเทศไทยมีสนามบินฮับที่เชื่อมต่อกับสนามบินต่างประเทศจำนวนมากกว่า200ในโลกและบริษัทเรารับผิดชอบการตลาดออนไลน์ตามพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อได้ผู้ซื้อตั๋วเพราะในประเทศไทยต้องการเพิ่มขึ้น