ขอแจ้งหยุดงานตอนสงกราณต์ให้ทราบ

บริษัทoRoจำกัดจะขอหยุดทำงานช่วงวันดังกล่าวต่อไปครับ

วันพฤหัสบดีที่13เมษายนพ.ศ.2560ถึงวันอาทิตย์เมษายนพ.ศ.2560

จะเริ่มทำงานประจำตั้งแต่วันจันทร์ที่17เมษายนครับ

ขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกจริงฯทุกท่านครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับความร่วมมือครับ