ขอแจ้งหยุดงานช่วงสิ้นปีกับปีมาใหม่

บริษัทoRoจำกัดขอหยุดงานช่วงตอนสิ้นปีกับปีม่ใหม่ดังกล่าวต่อไปครับ

วันพฤหัสบดีที่29ะันวาคมพ.ศ.2559ถึงวันอัวคารที่3มกราคมพ.ศ.2560

จะเริ่มทำงานประจำตั้งแต่วันพุธที่4ครับ

ขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกจริงฯทุกท่านครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับความร่วมมือครับ